Strona główna »  Usługi  »  Reprezentacja Klienta

Reprezentacja Klienta

Przygotujemy dla Ciebie listę ofert, z których pomożemy Ci wybrać sprawdzoną nieruchomość...

 

 

 

Reprezentacja Klienta

 

 

 

Czym jest Reprezentacja Klienta?


 

Reprezentacja Klienta (ang. Tenant Representation) to nowatorska usługa na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w której osoba zaintersowana nabyciem nieruchomości otrzymuje kompleksowe i profesjonale wsparcie w procesie  weryfikacji stanu prawnego nieruchomości,pomoc w negocjacjach, pomoc w przygotowaniu "przyjaznej" umowy dla Klienta oraz pomoc w uzyskaniu finansowania dla zakupu nieruchomości.

 

 

 

 

Przygotujemy dla Ciebie listę ofert, z których pomożemy Ci wybrać sprawdzoną nieruchomość !!!


W naszych działaniach kierujemy nacisk na wysoką jakość obsługi, obiektywne doradztwo i osiągane wyniki. Stosujemy analityczne podejście do każdej oferty i pracujemy według ustalonego z Klientem harmonogramu. Naszym celem jest maksymalizacja korzyści dla klienta: oszczędności, niskie koszty zakupu lub najmu (dotyczy nieruchomości komercyjnych), efektywność powierzchni, itd. Ponadto  kładziemy nacisk na zadowolenie Klienta ze sposobu prowadzenia procesu i przepływu informacji w relacji doradca-klient w poszczególnych etapach realizacji projektu.

Ile to kosztuje?

Usługa Reprezentacji Klienta w Kancelarii Nieruchomości Elster Estates nie różni się ceną jaką potencjalny Klient poszukujący nieruchomości musi zapłacić podpisując zwykła umowę pośrednictwa bez klauzuli wyłączności w innych biurach pośrednictwa! Standardowe wynagrodzenie wynosi dla Elster Estates wynosi 3 % wartości transakcji powiększone o podatek Vat 23%.


Przykładowy schemat współpracy


Etap 1 – Analiza rynku

 1. Ustalenie finansowych i niefinansowych oczekiwań Klienta oraz procedury raportowania.
 2. Sporządzenie charakterystyki idealnej nieruchomości, która ma posłużyć do przyszłych porównań zebranych ofert.
 3. Przygotowanie raportu prezentującego dostępne nieruchomości spełniające wstępnie kryteria Klienta i zlokalizowane w obszarze poszukiwań zdefiniowanym przez Klienta.
 4. Wybór do dalszych rozważań nieruchomości spełniających najwięcej kryteriów Klienta i stworzenie tzw. „długiej listy”.


Etap 2 – Proces wyboru preferowanej lokalizacji

 1. Zorganizowanie wizyt w nieruchomościach i spotkań z właścicielami budynków/nieruchomości  z „długiej listy”.
 2. Przygotowanie szczegółowego zapytania ofertowego zawierającego opis wymagań Klienta i rozesłanie zapytania do agencji nieruchomości, właścicieli lub  wyselekcjonowanych nieruchomości .
 3. Analiza finansowa i niefinansowa zebranych ofert oraz wyselekcjonowanie dwóch / trzech najlepszych propozycji na tzw. „krótką listę”.
 4. Zebranie ulepszonych ofert i rozpoczęcie negocjacji w celu uzyskania najlepszej propozycji i wyboru jednej nieruchomości  do finałowych negocjacji.
 5. Szczegółowa analiza ofert porównująca warunki finansowe i niefinansowe.
 6. Klasyfikacja ofert  z „krótkiej listy” w raporcie końcowym wraz z rekomendacją nieruchomości do finałowych negocjacji.
 7. Wybór jednego budynku/nieruchomości i przystąpienie do finałowych negocjacji.


Etap 3 – Finałowe negocjacje i zawarcie umowy najmu

 1. Uzgodnienie głównych warunków umowy i weryfikacja ogólnych warunków technicznych dot. specyfikacji wybranego budynku/nieruchomości. Szczegółowy audyt prawny lub techniczny nie jest zawarty w ramach usług doradztwa świadczonych przez Doradcę w ramach niniejszej Umowy. Doradca zobowiązuje się jednak do sprawdzenia podstawowych informacji dot. stanu prawnego wybranej przez Klienta nieruchomości
 2. Reprezentacja interesów Klienta w procesie ustalania i negocjowania warunków umowy.
 3. Zawarcie wiążącej umowy nabycia wybranej nieruchomości.Skontaktuj sie z naszymi negocjatorami celem uzyskania wsparcia:

 

Ryszard Adam Michalak

Pośrednik nieruchomości 

ryszard.michalak@elsterestates.pl

+48 32 288 10 02

+48 513 102 002

 

Małgorzata Polaczek

Doradca ds. nieruchomości

malgorzata.polaczek@elsterestates.pl

+48 32 288 10 02

+48 570 114 430